„Wyszkolona Kadra - Konkurencyjne Przedsiębiorstwo”

Projekt „Wyszkolona Kadra - Konkurencyjne Przedsiębiorstw” jest projektem szkoleniowo-doradczym celem jest podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników/pracownic mikro i małych firm z województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwój tego regionu.

O projekcie (DOC)

Tematyka szkoleń (DOC)

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project