Bezpłatny Kurs AutoCAD w ramach projektu są w 100% finansowane ze środków UE.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:
  • mają ukończone 18 lat
  • zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego m.Szczecinek;
  • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć wzięcia udziału w szkoleniach;
  • są gotowe do odbycia cyklu szkoleń ze wszystkich trzech programów (AutoCAD, 3ds Max, Inventor) na określonym poziomie po 30h każdy. 
Kurs kończy się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów. 

 

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project